İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İstanbul AYOSB Bölgesi 2. Sanayi Caddesi No: 10 Tuzla İstanbul adresinde mukim Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı (“Vakıf” veya “Faydasıçok Vakfı”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.  

Daha detaylı bilgi için Faydasıçok Vakfı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na bakabilirsiniz.

 • İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

Bursiyerler:

 • Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, imza, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, cinsiyet, medeni durum, kimlik belgesinde veya ehliyet fotokopisinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz;
 • E-posta, telefon numarası, cep telefonu dahil iletişim bilgileriniz;
 • İkamet bilgisi, adres bilgisi dahil lokasyon bilgileriniz;
 • CV’ler (beraberinde gelen dernek ve vakıf üyeliği bilgileri), geçmiş eğitim ve meslek bilgileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, STK ve üniversite kulüplerine üyelik bilgileriniz dahil eğitim ve deneyim bilgileriniz.
 • Giriş-çıkış kayıtları, fotoğraf, video, işyerinin ve sistem odalarının CCTV kayıtları dahil fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz ve görsel ve işitsel kayıtlarınız;
 • Banka hesap bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz;
 • Adli sicil kaydı bilgisi dahil ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileriniz;
 • Kan grubu bilgisi, sağlık raporunda belirtilen bilgiler, engellilik durum bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri dahil sağlık bilgileriniz;
 • Dernek, vakıf, sendika üyeliği bilgileriniz;
 • Aile yakını bilgileriniz;
 • Hobiler ve ilgi alanları bilgileriniz.

Mentörler:

 • Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihiniz dahil kimlik bilgileriniz;
 • E-posta adresi, cep telefonu numarası dahil iletişim bilgileriniz;
 • Adres bilgileriniz;
 • Lise ve üniversite mezuniyet dahil eğitim bilgileriniz;
 • Çalıştığınız sektör, şirket adı ve pozisyonunuz dahil mesleki bilgileriniz ve daha önce çalıştığınız sektör bilgileri dahil mesleki deneyim bilgileriniz;;
 • Mentörlük deneyimlerinize dair bilgiler;
 • İlgi alanları bilgileriniz.

Bağışçılar:

 • Ad, soyad dahil kimlik bilgileriniz;
 • E-posta, telefon numarası dahil iletişim bilgileriniz;
 • Bağış ve yardımlarınıza dair bilgiler.

Gönüllüler:

 • Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi dahil kimlik bilgileriniz;
 • E-posta adresi, cep telefonu numarası dahil iletişim bilgileriniz;
 • Adres bilgileriniz;
 • Vakfımızla nasıl tanıştığınıza ve daha önceki gönüllülük deneyimlerinize dair bilgiler;
 • Vakıfta yaptığınız gönüllülük faaliyetlerine dair bilgiler

İş Ortakları (Okul Yöneticileri vs.) ve Tedarikçiler:

 • Ad, soyad dahil kimlik bilgileriniz;
 • E-posta adresi, telefon numarası dahil iletişim bilgileriniz.
 • Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

Bursiyerler:

 • Burs ödeme sürecinin yürütülmesi;
 • Bursiyerlerin staj, sosyo külterel ve eğitim faaliyetlerine katılması;
 • Bursiyerlerin zorunlu staj yerlerini bulmalarına ve mezun olduklarında çalışmaları için işyeri bulmalarına destek olunması.

Mentörler:

 • Mentör Mentee programının yürütülmesi.

Bağışçılar:

 • İnternet üzerinden yapılan bağışların yönetilmesi.

İş Ortakları (Okul Yöneticileri vs.):

 • Panel ve etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin iş ortakları ile iletişime geçilmesi;
 • Vakfın çeşitli faaliyetlerinde destek hizmetlerin yapılması veya vakfın bilinirliğini arttırmak üzerine faaliyetlerin yürütülmesi.

Gönüllüler:

 • Vakıf faaliyetlerinde gönüllülerin yer almasının sağlanması ve gönüllülük sürecinin yürütülmesi.

Tüm taraflar:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi: Yaşanabilecek acil durumlarda birimler ve kurumlar arasında iletişimin sağlanması gibi;
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi: Bursiyerlerin/bursiyer adaylarının ilgili eğitim programlarına uygunluklarının tespit edilmesi gibi;
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi: 5737 sayılı Vakıflar Kanunu gibi yasal düzenlemelere uyulması gibi;
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi: Masrafların ödenmesi, bağışların alınması gibi;
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi: Muhtemel davalarda kişilerin ve Vakfın kendini koruyabilmesi gibi;
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi: E-posta gönderimi yapılması, Telefonla iletişime geçilmesi, Vakfımızla ile ilgili e-bültenlerin ve haberlerin gönderilmesi ve duyurularının yapılması gibi;
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi;
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi: Yürütülen programların yıllık olarak yenilenmesi gibi;
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi: Panel ve etkinliklerin düzenlenmesi, düzenlenen panel ve etkinliklerde konuşmaların yapılmması ve anketlerin yürütülmesi, bu etkinlik ve panellerdeki konuşmacıların ve katılımcıların fotoğraf ve videolarının çekilmesi ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması, mühendislik mesleklerinin tanıtılması gibi;
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi;
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi: Resmi kurumlardan ve mahkemelerden gelen müzekkerelere/yazılara cevap verilmesi gibi.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, e-posta, telefon, internet sitemiz, CCTV, görüntülü video konferans gibi elektronik ortamlar üzerinden otomatik olan yollarla ve fiziki form, posta, lkargo ya da kurye hizmetler, yüz yüze görüşmeler gibi otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

 • İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere/veri işleme şartlarına dayanarak işlemekteyiz:

 • KVKK madde 5/1 uyarınca kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanızın alınması
 • KVKK madde 5/2(a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • KVKK madde 5/2(c) uyarınca Vakıf ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması,
 • KVKK madde 5/2(ç) uyarınca Faydasıçok Vakfı’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,
 • KVKK madde 5/2(e) uyarınca Vakfın hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması,
 • KVKK madde 5/2(f) uyarınca, Vakfın meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması,
 • KVKK madde 6/2 uyarınca özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenebilmesi için özel nitelikli kişisel verilern işlenmesinde ilgili kişinin açık rızanızın alınması,
 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak bazı kişisel verileriniz, işin yürütülmesinin sağlanması amacı ile yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde vakıf yöneticisi ve çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Faydasıçok Holding topluluk şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili kişilere aktarılabilecektir.

Ayrıca açık rızanızın alınması ve/veya meşru menfaat için zorunlu olması gibi hukuki sebeplere dayanarak etkinlikler ve panellerde çektiğimiz fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarımızda herkese açık olarak paylaşabilmekteyiz.

 • Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.
 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.